Akademik Danışmanlar

Sanat bir bakma biçimidir, bu bakışta vücudun el verdiği tüm duyu organları devreye girer. Sanat’a ulaşılabilmesi için beynin duyu organlarıyla ve doğayla mükemmel senkonizasyonunun sağlanması gerekmektedir. Bu mükemmel uyum ise sadece yaratıcı ve disiplinli eğitim süreci ile sağlanabilir. Bu durumun farkında olan Nesibe Aydın Sanat Akademisi, öğrencilerine sunmuş olduğu ideal sanat ortamları kadar, onları yetiştirecek öğretmenlerin de en belirleyici etken olduğunun bilinciyle hareket eder. Öğrencilerimize sanat bakışını, duruşunu kazandıracak olan öğretmenlerimiz; ulusla arası programları uygulayabilecek, Konservatuvar ve Güzel sanatlar Fakültelerinin ilgili alanlarından mezun, deneyimli, alanında söz sahibi hocalarımızdan oluşmaktadır.

BİLİM KURULU

Nesibe Aydın Eğitim Kurumları’nın başarılı çizgisini daha da yukarılara taşımak, eğitim politikalarına bilimsel katkı sağlamak, yeni stratejiler üretmek, eğitim bilimleri alanında araştırmalar ve yayınlar yapmak üzere Nesibe Aydın Eğitim Kurumları Bilim Kurulu göreve başlamıştır. Bilim Kurulu’nda aşağıdaki akademisyen ve uzmanlarımız yer alacaktır:

Adı Soyadı Görevi E-Posta Adresi Özgeçmişi
Doç. Dr. Metin MUNZUR Bilim Kurulu Üyesi munzur@hacettepe.edu.tr Özgeçmiş
 Prof. DR. Erten GÖKÇE  Bilim Kurulu Üyesi e.gokce@nesibeaydin.k12.tr  Özgeçmiş
 Prof. DR. Bülent BERKER  Bilim Kurulu Üyesi b.berker@nesibeaydin.k12.tr  Özgeçmiş
Doç. Dr. Bican ŞAHİN  Bilim Kurulu Üyesi bican@hacettepe.edu.tr  Özgeçmiş
Doç. Dr. Feyza ERDEN  Bilim Kurulu Üyesi  f.erden@nesibeaydin.k12.tr  Özgeçmiş
Doç. Dr. Cengiz AKALAN  Bilim Kurulu Üyesi cakalan@ankara.edu.tr  Özgeçmiş
Doç. Dr. Cengiz AKALAN  Bilim Kurulu Üyesi cakalan@ankara.edu.tr  Özgeçmiş
Yrd. Doç. Dr. Eren CEYLAN  Bilim Kurulu Üyesi e.ceylan@nesibeaydin.k12.tr  Özgeçmiş
Yrd. Doç. Dr. Aliye ERDEM  Bilim Kurulu Üyesi aliye.erdem@nesibeaydin.k12.tr  Özgeçmiş
Saadet ROACH  Bilim Kurulu Üyesi s.roach@nesibeaydin.k12.tr  Özgeçmiş