Bale
Bale dersleri grup olarak haftada 1 işlenir ve ders süresi 55 dakikadır. Çocuk ve yetişkin herkesin yararlandığı programlarımız, konservatuvar mezunu ve devlet sanatçılarından oluşan eğitim kadrosuyla yürütülmektedir. Akademimizde tercihe göre Milli Eğitim Bakanlığı programı ve Vaganova eğitim sistemi (haftada 4 ders) uygulanmaktadır.

Bale; dans, mimik, müzik ve dekor sanatlarını ileri standartta birleştirerek kullanan bir tiyatro gösterisi olarak tanım-lanabilir.Asıl eleman olarak kullanılan dans aslında İtalyanca dans anlamına gelen “ballo” ya da “balletto” sözcüğünden türetilmiştir.
Bale eğitimi 7 yaşından itibaren (7-9, 10-11 yaş arası) modern dans eğitimi ile birlikte sürdürülebilir.

Bale, kuralları belli akademik dans tekniğinin, başka sanatsal ögelerle de birleştirilerek bir sahne gösterisi oluşturacak biçimde sunulmasıdır. Bir gösteri sanatı olan bale, dekor ve sahne giysileriyle sunulan son derece titiz bir dans türüdür. Bale; dans, müzik ve tasarımla dramatik bir öykü anlatabilir veya hiçbir öykü olmadan yalnızca müziğin dans aracılığıyla bir yorumu biçiminde sunulabilir. Disiplinli, özverili, algılamadaki gelişimin temellerini atan, alabildiğine renkli ve zevkli, uzun bir süreçtir bale. Balenin büyüsüyle tanışan öğrencilerimiz yıl sonu temsilleriyle eğitim programlarını tamamlamaktadırlar.

vaganova_görseli_buyu

VAGANOVA METODUile BALE EĞİTİMİ NEDİR?

Gecen yüzyılın başında Rusya’nın önemli organizatörlerinden Dyagilev, Rus balesinin yıldız grubu ile birkaç sezon boyunca Paris’e gelerek temsil yaptı. O tarihlerde Avrupa’da Bale sanatına önem verilmemekte idi. Paris’teki Rus yıldız bale grubu, temsillerdeki başarılarıyla adını tüm Avrupa’ya duyurdu. Bale sanatına olan ilgi önce Avrupa’da, ardından Amerika’da artarak, Rus yıldız balerinlerin ünü tüm dünyaya yayıldı. O zamandan beri Rus Bale Eğitim sistemi dünyada kabul görmeye başladı.

O yıllarda Agripina Vaganova isimli meşhur Bale öğretmeni, Rus Bale Eğitim Sistemini kaleme alarak, Bale metodunu yazdı. Bu metot Avrupa’da yayınlandıktan sonra tüm bale öğretilerine de Vaganova Sistemi adı verilmeye başlandı. Bu sistemde birçok önemli ve ünlü bale yıldızı yetişmiş ve halen yetişmektedir.

BALE EĞİTİMİNDE DERECE (GRADE) SINAVLARI

Profesyonel bale sistemi olan Vaganova Sistemi, 04-18 yaş arası her öğrencinin seviye derecesini belirlenmesi ve belgelenmesini sağlayacak biçimde uyarlanmıştır. Türkiye’de Vaganova Sistemiyle çalışan okullar ve kurslardaki bale öğrencilerinin katılması için her yıl bir defa Derece (Grade) sınavı düzenlenmektedir. Bu sınavda başarılı olan bale öğrencisi, Sofya Ulusal Müzik Akademisi Bale Sanatları Bölümü Derece (Grade) Başarı Belgesini almaya hak kazanır. Sınavlara en düşük katılım yaşı 4’tür. Sınava katılmak isteyen öğrencinin, sınava girmek istediği seviye, yaşına ve yetkinliğine göre kendi öğretmeni tarafından belirlenir.

Dereceler aşağıdaki şekildedir:

1. Hazırlık Sınıfı: 4- 6 yaş
2. Hazırlık Sınıfı: 6- 8 yaş

1. Derece:   8-10 yaş
2. Derece: 10-12 yaş
3. Derece: 12-14 yaş
4. Derece: 14-16 yaş
5. Derece: 16-18 yaş

Sınavda 5. Seviyenin en üst başarı puanını elde edenler Sofya Ulusal Müzik Akademisi Bale Sanatları Bölümü’nde giriş sınavına girmeden eğitim görme hakkı kazanırlar.

Her derecenin eğitimi iki yıl sürmektedir ve A, B olarak bölünür. A Birinci yılı B İkinci yılı değerlendirir. Öğrencilerini bu sınavlara dâhil etmek isteyen bale öğretmenleri, başvurularını internet sitemizden ya da Nesibe Aydın Sanat Akademisi’nde yapabilirler. Sınavlar, Sofya Ulusal Müzik Akademisi Bale Bölümü akademisyenlerinden oluşan komisyon tarafından uygulanmaktadır. Sınavlar, katılacak grupların kayıtlarına göre, koordinatörlerin belirlediği tarihte yapılır.

DERECE SINAVI TARİH ve YER BİLGİSİ

Bale sınavı Ankara‘da Nesibe Aydın Sanat Akademisi‘nde yapılacaktır.
2013 Derece Tespit Sınavları 14 Mart tarihinde başlayıp 14 Nisan. Sınav düzenini en iyi şekilde sağlamamız için 20 Ocak 2014 tarihine kadar okulunuzdan katılacak grup sayısını ve hangi derecenin sınavına katılınıcağını, lütfen aşağıdaki e-posta adresine gönderiniz.
info@nasa.gen.tr

KİMLER KATILABİLİR?

Özel ya da kurumsal eğitim almış herkes bu sınavlar için aday olabilir. Ancak sınava kayıt yaptıran okul veya kurs öğretmenlerinin verdikleri bale eğitiminin Vaganova Sistemi’yle yapıldığını gösterir bir belge olmaması durumunda, öğretmenlerin BALE PEDAGOJİ EĞİTİMİ’ne tabi tutulmaları gerekmektedir.

Derece sınavına girecek her öğrencinin aşağıdaki belgeleri sunması gerekmektedir.

KAYIT BELGELERİ

1- Kimlik Fotokopisi
2- 1 Adet Fotoğraf
3- Katılım ücretinin yatırıldığına dair banka hesap dekontu veya ödeme belgesi
4- Okunaklı doldurulmuş katılım formu

Katılım formunu buraya tıklayarak indiriniz.

Sınav Harcı Ücretleri Bilgisi İçin Tıklayın.

Sisteme Ait Banka Hesap No: 
VAGANOVA SİSTEMİ HESABI
İŞ BANKASI CİHANGİR ŞUBESİ
HESAP NUMARASI (1014) 0155328 EURO
IBAN: TR31 0006 4000 0021 0140 1553 28

Tamamlanan evrakların en geç 10 Şubat 2014 tarihinde Pera Güzel Sanatlar’ın aşağıdaki adresine iletilmesi gerekmektedir.
Siraselviler Cad. Billurcu Sok. Billurcu Cikmazi Nu:10 Taksim 34433 – İstanbul

El_broşürüA4_iki_yaprakli_kapak