MÜZİK

Akademimizde toplam 8 müzik  stüdyomuz bulunmaktadır. Dersler birebir işlenir ve haftalık ders süresi 50 dakikadır. Milli Eğitim Bakanlığı programı ve London College of Music (LCM) programı takip etme imkânı sunulur. İsteğe ve sınavlara hazırlanma durumuna göre haftada birden fazla ders alınabilir.

PİYANO: Piyanolarımız akustik duvar piyanoları olup dersler, alanında uzman hocalar tarafından işlenir. Piyano dersinin amacı ,müziği sevdirmek ,öğrencilere piyano çalma yetisi kazandırarak beyin mantıksal işleyiş kapasitesini arttırmaktır. Ayrıca müzik kulağı ve ritim duygusunun gelişmesine katkıda bulunmak ,özgüven duygusunu ,yaratıcılığı ve el göz koordinasyonunu???????????????????????????????????? arttırmak ,konsantrasyonu ve çabuk odaklanmayı öğretmek , fen ve matematik ile ilgili konularda başarıyı arttırmak ,fiziksel , bilişsel ,ruhsal sosyal gelişimi olumlu etkide bulunarak ve müziğe bakış açısını geliştirerek vizyon sahibi olmasını sağlamaktır. Piyano dersleri temel nota eğitimi ,piyano çalma tekniği ,piyano eserleri için yazılmış eserlerin seslendirilmesini içermektedir. Ayrıca isteyen öğrencilerimiz uluslararası sertifika programlarına hazırlanmaktadırlar.

GİTAR : Gitar derslerinde müziği sevdirmek , öğrencilere gitar çalabilme yetisi kazandırarak beynin mantıksal işleyiş kapasitesini arttırmak ,her iki eli de zamanla eş koordinasyonda kullanmayı sağlamak , yaratıcılığı ve el hakimiyetini arttırmak hedeflenmektedir. Dersler temel nota eğitimi, gitar çalma teknikleri, gitar için yazılmış eserlerin seslendirilmesini içermektedir. Ayrıca akademimizin orkestrasında yer alabilmeleri amacıyla öğrencilerimizin birlikte çalma ve dinleme becerilerini kazandırmak da hedeflenmektedir. Akademimizde klasik gitar, elektro gitar ve flamenko gitar eğitimleri verilmektedir.

KEMAN :Keman ,viyolo viyolonsel ve kontrbasın bulunduğu yaylı ailesinin en küçük üyesidir. Kemanın dört teli vardır :Akord sesleri ; pesten tize  sol , re ,la ve mi ‘dir. Öğrenciye keman çalma becerisini kazandırarak ,müzik ile arasında keman yoluyla bağ kurmak , öğrencinin sevdiği eserleri solo ya da bir müzik topluluğuyla birlikte seslendirmesini sağlayarak özgüvenini geliştirmek ve motivasyonunu  yükseltmektir. Keman derslerinde , keman çalma tekniğinin öğrenilmesi ,sol el ve sağ el (arşe) kullanımının doğru uygulanması , teknik etütlerle desteklenerek keman için yazılmış eserler seslendirilmektedir.

BATERİ : Vurmalı çalgılar takımı her ne kadar ismini Fransızca’dan alsa da Amerika Kıtasında şekil bulmuş bir enstrüman olarak Drums ve Drummer yani davul ve davulcu olarak anılma şekli günümüzde daha yaygındır. Birçok tekniği ve çalım şeklini içinde barındıran kompleks bir enstrümandır. Bir ritim enstrümanı olarak müzikal eserlerin bel kemiği görevinde başka bir deyişle müziği bir tren olarak düşünürsek lokomotif görevi yapmaktadır. Davulun melodik olarak çalınma anlayışı günümüze daha uygun bir anlayıştır. Bu durum temelde bir esere tempo tutmaktan ziyade herhangi bir eseri davul ile seslendirmeye açılan bir kapı bir dünya görüşüdür. Ders içeriği vurmalı çalgıların tarih ve müzik içindeki yerinden nota ve ritim sistemlerine kadar geniş bir yelpazeyi kaplamaktadır. Buradaki asıl amaç öğrencinin bir müzik enstrümanın görünen dünya kültürüne bakışını sağlamaktır. Doğu ve batı ritimlerinin çeşitliliği ve sentezinden müzik tarzlarına , temel tekniklerden icra ve gösterilere uzanan eğitim içeriği öğrencinin müzik ile yoğrulan bir bakış açısı kazanmasını sağlamaktadır.

OBUA : Konik borulu ve çift kamışlı bir tür nefesli çalgıdır. Obua , en küçük ve en geniş oktavlı çalgılardan biridir. Silindirik ahşap bir gövdesi ve gövdesi boyunca yerleştirilmiş tuşları vardır. Çalgının sesi kamışın oluşturduğu titreşimin bir hava sütunundan geçerek biçimlenmesiyle oluşur. Abanoz ya da gül ağacından yapılır. Yaklaşık 60 cm boyundadır. Çalması çok zor bir çalgıdır. Obua, 17. yüzyılda iki Fransız müzisyeni, Jean Hotteterre ve Michel Philidor tarafından icat edilmişti. 18. yüzyılda çoğu orkestra bu çalgıyı bünyesine katmaya başladı. Klasik senfoni orkestralarında düzenli olarak yer alan ilk nefesli çalgılardan biridir.

 

MİNİ TRAMPET : Mini Trampet Takımı çalışmaları haftada bir ders saati olmak üzere; 4 – 6 yaş gruplarında ve alanında uzman hocalar tarafından işlenmektedir. Yapılan çalışmalarda amaç, eğlenceli bir şekilde, bireysel olduğu kadar katılımcılara grup bilincini ve grup ile koordinasyonlu çalışmayı sağlamaktır. Trampet takımındaki eğitim süreci bir çok oyunu içerdiği gibi bu oyunların yardımı ile çeşitli ritim kalıplarını ve çalış tekniklerini öğretmeyi hedefler. Trampet takımımızda miniklerimiz için özel yaptırılmış trampetler ve giysiler kullanılır. Katılımcıların; koordinasyon, konsantrasyon, yaratıcılık ve özgüven bilincini geliştirmekte ayrıca beynin farklı alanlarını kullanmada vurmalı çalgıların yeri ve önemi çok önemlidir. Bu özelliklerin öğrencilere verilmesinde ve geliştirilmesinde ise trampet ve davul takımı kullanılmaktadır. Dünya tarihinde en eski enstrümanların vurmalı çalgılar olduğunu unutmamak gerekir. Davet üzerine miniklerimizle ilgili gösterilere davet alamaya aday olan ve belirli bir tempoyla dönen dünyamızın ritmine ayak uydurmak isteyen tüm minikleri bu takıma bekliyoruz…

 

 

FÜLÜT :Flütün tarihi yirmi bin yıl kadar önce insanların kullandıkları içi boş kemiklerin, bambu kamışların ve boynuzların içlerine

üflenerek ses elde edilmesine dayanır. İnsanlar bu cisimler üzerinde değişiklikler yaparak bunların gelişmesini sağlamışlar. Böylece bu cisimler günümüzdeki şekillerini özelliklerini almışlardır. Flüt eğitiminde başarılı olabilmek için uygun tutuş, dudak açısı, dudak şekli gibi teknik bilgilerin uygulamalı olarak eğitimi verilir ve performanslarının artması yönünde sürekli pratikler ve uygulamalar yapılarak tekrar edilir. Flüt eğitiminde temel olarak esas alınan nokta temiz bir ses çıkarmak, vibrato tekniği ve dil tekniklerini profesyonel seviyeye çıkarmaktır. Temel beceri   ve   tekniklerin   öğrenciye   aktarılabilmesi,

öğrencinin sonraki pratiklerinde veya çalışmalarında kolaylık sağlayacaktır.

 

SOLFEJ EĞİTİMİ ;Notaları, adları, sesleri, ve süreleri ile okumaya solfej denir. Kulak terbiyesi, ritim, dikte, deşifre, kuramsal bilgiler ve çalışmaların tamamını kapsar. Solfej dersi öğrencinin bilgi seviyesine, yaşına ve derse geliş amacına göre şekil alan bir derstir. Enstrüman dersi alan tüm öğrencilere gereken düzeyde verilen bu ders, konservatuvarların veya eğitim fakültelerinin giriş sınavlarına hazırlanan öğrencilere sınav şartlarına göre değişen içerikte ve yoğunlukta verilmektedir. Ayrıca ilk derste öğrencinin solfej bilgisi saptanmakta ve belli bir düzeyde solfej bilgisine sahip olduğu düşünülen öğrenciler, bildiği kabul edilen konuları atlayarak daha ileri bir seviyeden eğitimlerine devam ettirilmektedir. Şan dersleri bire bir işlenir ve haftalık ders süresi 50 dakikadır. İsteğe ve sınavlara hazırlanma durumuna göre haftada birden fazla ders alınabilir. Dersler alanında uzman hocalar tarafından işlenir. London College of Music (LCM) programı takip etme imkanı sunulur. Şan dersinde, diyafram (nefes) kullanımı, postür (duruş), enstalasyon (doğru tonda şarkı söyleme), artikülasyon (doğru telaffuz)üzerinde durulmaktadır. Derslerimizde ses alıştırmaları, nefes alıştırmaları, beden alıştırmaları yapılmaktadır. Ayrıca, repertuar oluşturma hedeflenmektedir. Öğrencilerimiz çeşitli şarkı formlarında (lied, ariantiche, aria vs.) eserler öğrenirlerken aynı zamanda sanat tarihi hakkında da bilgi sahibi olmaktadırlar. Dersi alan kişiler, tiyatrocular, televizyon programcıları, konferans konuşmacıları gibi meslek gruplarının mensupları çoğunlukla bu eğitimi almaktadır. Öyle ki bu mesleklerin mensupları çıplak seslerini saatlerce kullanıp hem efektini sürdürmek hem de verimini kaybetmemesini sağlamak zorundadır. Güzel sanatlar, konservatuvar gibi yetenek sınavlarıyla alınan yerlere başvurmak isteyenlerin kesinlikle şan dersi almaları gerekir.