Sİ BEMOL KLARNET

Tüm Klarnet dersleri birebir işlenir ve haftalık ders süresi 50 dakikadır. Derslerde Milli Eğitim Bakanlığı programı ile birlikte London College of Music (LCM) programını da takip etme imkanı sunulur.

Si bemol Klarnet adını; parlak, duru, aydınlık anlamlarına gelen Latince; clarus kelimesinden alır. İlk olarak 1690 yılında Almanya’nın Nürenberg kentinde, Leipzigli çalgı yapıcısı, Johann Christoph Denner’in (1665-1707) yaptığı oluşturduğu söylenir.
Bugün klarnet, klasik  müzik orkestraların ve armoni müzikalarının en önemli çalgıları arasındadır. Dayanıklı ağaçlardan, ebonitten yapılır. Günümüzde soğuğa – sıcağa dayanıklı ögelerin karışımı olarak yapılan klarnetlerden başka, alaşımdan yapılanları da vardır. Ancak alaşımlı olanlar, diğer klarnetlerin verdiği sesi vermediklerinden kullanılmazlar.
Kamış takılıp üflenen birinci bölümüne; “Bek”, ikinci bölümüne; “Barille”, üçüncü bölümüne; “Medium”, dördüncü bölümüne; “Şalümo” ve beşinci bölümüne de; “Pavillon” adı verilir. Flüt, Obua, Korangle ve Basson gibi, bu çalgının da üzerine takılmış, alaşımlı açkılarla ses deliklerini kapatıp-açarak, ses elde edilir.
Dudakların, dişlerin ve parmak yapısının düzgün olması aranılan nitelikler arasındadır. Si bemol klarnetle jazz, klasik, popüler müziği icra edebiliriz. Üflemeli enstrüman çalmak, farkındalık yaratır. Nefes demek duygu demektir. Hislerimizi en iyi şekilde çalgımızla ifade etme yeteneği kazanırız. İleriki yaşamımızda sosyal hayatımızda da üflemeli çalgı çalmanın ayrıcalığını taşırız.

klarnet (Copy)