YARATICI DRAMA
Dersler haftada 2 ders saati işlenir.
4-6 ,7-9 ,10 -12 ,13-15 yaş grubundaki çocuklar için hem zihinsel hem fiziksel anlamda önemli derslerden biridir.Image-5 (Copy) Gruplar en az 10 kişiden olduğunda etkili bir sürece dönüşen drama dersleri çocuğunuz için olmazsa olmaz eğitim sürecinden biridir. Çocuğu geliştiren , başlı başına bir eğitim olan yaratıcı drama eğitimi ile çocuğunuzun çevresine ilgi kurmasını, duygularını dışa vurmasını ,deneyim kazanmasını eğlenmesini, ve problemlerini çözmesini sağlayacak !
Yaratıcı drama , tiyatro ve eğitim teknikleri temelinden inşa edilen bir yöntemdir. Yaratıcı dramanın özünü ‘’ oyun ‘’ ve ‘’ canlandırma ‘’ oluşturur. Çocuğunuz; olay olgu, yaşantı ve bilgileri bu oyunsu süreçte yeniden yapılandırır; yaratıcılık gücünü farklı bakış ve değerlendirme olanaklarını keşfeder fakat yaratıcı drama ‘’ tiyatro ‘’
değildir. Dolayısıyla çocuklardan bir oyuncu performansı beklenmez. Yaratıcı drama için , sonuç ( gösteri ) değil süreç önemlidir. Yaratıcı drama süreçlerimizde her çocuğun ulaşmasını ve geliştirmesini beklediğimiz temel kazanımlar şunlardır:

• İletişim becerileri ( Kişisel –Sosyal – Kurumsal )
• Kendini ifade –özgüven
• Sorumluluk becerisi ve ekip çalışmasıImage (Copy)
• Empati becerisi
• Problem çözme becerisi
• Yaratıcılık ve estetik gelişim
• Olumlu düşünme –önyargıların kırılması